Instytut Rozwoju Aktywności

Instytut Rozwoju Aktywności

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych powstała w celu upowszechniania aktywności obywatelskiej, społecznej i badawczej.

"Być przykładem dla tych, którym brakuje wyobraźni"

Nasza Fundacja skupia profesorów, specjalistów czy młodych naukowców, którzy mają pasję, wiedzę oraz innowacyjne podejście.
Młodzież
  Nasza fundacja zajmuje się przede wszystkim edukacją poza formalną (warsztaty, szkolenia, gry terenowe). Wiemy jak bardzo zaangażowana jest młodzież kiedy otrzymuje narzędzie do nauki inne niż w szkole. Jesteśmy zespołem wieloletnich praktyków w działalności...
Rodzina
Realizujemy projekty skupiające się na wdrażaniu innowacyjnych polityk dotyczących rodziny.
Seniorzy
W sektorze działalności na rzecz osób starszych działamy jako fundacja przede wszystkim w zakresie wzmocnienia polityk na rzecz tej grupy społecznej. Wspierając całościowe podejście do zmiany funkcjonowania miast, gmin a także szczebla centralnego odpowiadamy na...