Dzień: 18 maja, 2019

Business

Poznań – Miastem Przyjaznym Dzieciom?

Na posiedzeniu Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, dnia 9.04.2019r., przedstawiono szczegółowo pomysł oraz podjęto uchwałę popierającą przystąpienie Miasta Poznania do programu