Business

Poznań – Miastem Przyjaznym Dzieciom?

Na posiedzeniu Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, dnia 9.04.2019r., przedstawiono szczegółowo pomysł oraz podjęto uchwałę popierającą przystąpienie Miasta Poznania do programu

Aktualności

Trening Kompetencji Rodzicielskich

Zapraszam do wspólnej drogi w kierunku lepszego poznania siebie w roli rodzica oraz rozwinięcia swoich rodzicielskich kompetencji. Relacja jaka rozwija się pomiędzy dziećmi a rodzicami

Nowy Zarząd Komisji Dialogu Obywatelskiego

Mamy przyjemność poinformować, że na posiedzeniu Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych wybrano nowy zarząd na rok 2019, gdzie jednogłośnie przyjęto kandydatury: