Cechy uwagi, które pomagają w nauce:

Selektywność – to zdolność do wyboru jednej rzeczy, czynności kosztem innych. np. wybieram że będę czytać książkę, mimo innych źródeł informacji np. włączonego telewizora, zasłyszanej rozmowy kolegów siedzących obok.

Czujność – to zdolność do czekania na pojawienie się ściśle określonej rzeczy, zdarzenia, zwanego sygnałem i ignorowanie innych sygnałów, zwanych szumem.

Przeszukiwanie – to stałe szukanie elementu, przedmiotu, zdarzenia spełniającego nasze wymagania.To odporność na dystraktory – inne elementy które utrudniają nam tą czynność.

Podzielność uwagi – to zdolność wykonywania kilku czynności w jednakowym czasie np. słuchanie muzyki i pisanie sms.