Jakie elementy są przydatne w nauce?
Zainteresowania
Pamięć
Uwaga
Zdolności
Motywacja