Co wpływa na motywację dziecka do nauki?

MOTYWACJA – to, co powoduje podjęcie jakichś działań lub decyzji (defikicja z SJP)

MOTYW = CEL + AKCJA = DZIAŁANIE