Dzieci poddają się rozpoczynając jakieś zadanie, gdyż obawiają się porażki.

Chwal nie za osiągnięty cel, a za włożony wysiłek – nawet jeśli celu nie uda się osiągnąć.

Powiedz o tym jaki jesteś dumny z dziecka i dokładnie określ jakie działanie dziecka jest przyczyną odczuwanej przez ciebie dumy. „Jestem dumny/a, że podjąłeś próbę i odpowiedziałeś na pytania.”

Każda pochwała dodaje skrzydeł, ukierunkowuje dalsze działanie i jest wspaniałą nagrodą za podjęty trud.