Korki online – jak wspierać dziecko w domowej edukacji?

Odbyliśmy kolejne warsztaty dla rodziców i opiekunów!

Warsztat on-line skierowany do rodziców, którzy chcieliby dowiedzieć się, w jaki sposób budować potencjał dziecka w edukacji pozaszkolnej. Rozmawiamy m.in. na temat aktualnej sytuacji dzieci (i rodziców) uczących się w ramach zdalnej szkoły. Wspólnie spróbujemy ustalić plusy i minusy nowej rzeczywistości oraz sposoby radzenia sobie z bieżącymi wyzwaniami.

Postaramy się znaleźć odpowiedzi na pytania:
W jaki sposób uczą się dzieci?
Jak zorganizować efektywną naukę w domu?
Dlaczego moje dziecko nie chce się uczyć?
Jak mogę wesprzeć moje dziecko w nauce zdalnej?

Zajęcia prowadzi Sandra Wilczyńska – psycholog, absolwentka Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu. Ukończyła również Studium Terapii Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. Pracuje jako psycholog w szkole podstawowej wspierając dzieci, rodziców i nauczycieli w codziennych trudnościach. Swoje zainteresowania kieruje wokół psychologii rozwoju, zagadnień poczucia własnej wartości i potrzeb.
Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych skupiających się na tematyce rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
Współautorka projektu „Psychologiczne Jam Session” popularyzującego wiedzę psychologiczną i aktywne spędzanie wolnego czasu. Chętnie udziela się społecznie prowadząc warsztaty dla seniorów, młodzieży i dzieci (m.in. „Ćwiczenie pamięci dla seniorów”, „Warsztaty o miłości”, „Aktywny Mały Uniwersytet Latający”).
Wciąż poszerza swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach dotyczących pracy terapeutycznej z dzieckiem i rodziną.

Zapisy przyjmujemy na adres e-mail: korki@instytutrozwoju.edu.pl. W treści prosimy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej oraz numer telefonu kontaktowego. Warsztaty odbędą się poprzez platformę Zoom.

Warsztaty są całkowicie bezpłatne. Organizowane w ramach projektu Korki w Mieście współfinansowanego z środków Urzędu Miasta Poznania #poznanwspiera

© 2019 Instytut Rozwoju Aktywności