Miejska strona wolontariatu

 

Inicjujemy stworzenie centralnego portalu wraz z aplikacją na smartfony ofert wolontariatu dla mieszkańców miasta Poznania z podziałem na dzielnice. Projekt obejmowałby zarówno powstanie centralnej strony internetowej, która byłaby zbiorem ofert wolontariatu w Poznaniu zamieszczanych przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne lub instytucje publiczne i kultury. Wraz ze stroną utworzymy mobilną aplikacje na smartfony ułatwiającą organizacje wolontariatu oraz kontakt z wolontariuszami. Obecnie obserwujemy coraz większy rozwój zaangażowania w działalność społeczną. Dzięki projektowi będzie można angażować mieszkańców zarówno w projekty na własnych osiedlach, jak i w inicjatywy ogólnomiejskie. Dzięki stronie byłaby także informacja jakie organizacje pozarządowe działają na osiedlach i wspomogłaby aktywizację lokalną na rzecz organizacji lub poszczególnych inicjatyw. Projekt po początkowych inwestycjach w powstanie strony, aplikacji oraz w szkolenia organizatorów wolontariatu, byłby utrzymywany oraz moderowany przez organizacją pozarządową ze środków własnych. Inicjatorem projektu jest Fundacja Instytut Rozwoju Aktywności, która od 5 lat organizuje w Poznaniu wolontariat: sportowy, senioralny, pomocy społecznej, kulturalny oraz kompetencyjny.

Nasz projekt w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2017:

https://pbo2017.um.poznan.pl/i/pbo-2017/proposal/349-Wolontariat__dla_Ciebie_i_dla_Miasta

Nasze starania zaczęliśmy od 2013 roku w październiku, gdzie z naszej inicjatywy powstała koalicja na rzecz rozwoju wolontariatu w Poznaniu.

Przełom nastąpił w 2016 roku, gdzie miasto Poznań zarezerwowało środki na zadanie stworzenia strony dla wolontariatu w mieście. Wkrótce powinniśmy mieć pierwsze efekty.