Młodzież

 

Nasza fundacja zajmuje się przede wszystkim edukacją poza formalną (warsztaty, szkolenia, gry terenowe). Wiemy jak bardzo zaangażowana jest młodzież kiedy otrzymuje narzędzie do nauki inne niż w szkole. Jesteśmy zespołem wieloletnich praktyków w działalności z młodzieżą w wieku 10-18 lat.

Naszym głównym hasłem w działalności na rzecz młodzieży jest „learning by doing” czyli nauka poprzez działanie.

Prowadzimy warsztaty z następujących zakresów tematycznych:

– edukacja obywatelska

– zagadnienia partycypacji społecznej

– lepsze działanie organizacji młodzieżowych typu: Młodzieżowe Rady Gmin

– budowanie własnego potencjału na rynku pracy

– warsztaty ekologiczne

– pierwsza pomoc

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą w zakresie jednego z w/w zakresów tematycznych. Zapraszamy do współpracy: biuro@instytutrozwoju.edu.pl