Młodzieżowa Metropolia

Opis projektu realizowanego z unijnego Programu kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu. Rozwój polityki młodzieżowej na lata 2014-2020 przez Fundację Instytut Rozwoju Aktywności z siedzibą w Poznaniu

Chcemy zwiększyć świadomość młodych w kwestiach rozwijających się narzędzi partycypacji obywatelskiej takich jak, Budżetu Obywatelskiego oraz sądów obywatelskich. Już za rok przystąpimy do wyborów samorządowych, jest to zatem świetna okazja do dialogu decydentów politycznych ze społeczeństwem obywatelskim i przedsiębiorcami. W ramach tych działań oczywiście nie może zabraknąć działań młodzieży.

Ponadto zaproponujemy młodzieży metody pracy inne niż w szkole (warsztaty angażującymi metodami, z wykorzystaniem multimediów). Uczestnicy w dużym stopniu będą mieli wpływ na tematykę i rozwój spotkań. Ich zaangażowanie będzie wpływać na jakość i różnorodność tematów. Wypracowanie rezultatów zależeć będzie od kreatywności i udziału młodzieży. Aktywny udział zagwarantuje także wprowadzenie do projektu dialogu strukturalnego.

Obszar metropolii składający się z Poznania i gmin ościennych, posiada duży i niezagospodarowany kapitał społeczny, który chcemy pokazać poprzez nasz projekt. Główną metodą pracy w projekcie jest – nauka poprzez działanie, nauka przez kontakt z praktykami i autorytetami w ramach spotkań z przedstawicielami organizacji młodzieżowych, liderami opinii społecznej i samorządów, nie tylko w formie prelekcji, a przede wszystkim warsztatów.

Efekty jakie pragniemy osiągnąć to przede wszystkim edukacja obywatelska młodych ludzi, wprowadzenie ich na ścieżkę świadomego wykorzystywania praw obywatelskich oraz zachęcenie do działalności samorządowej.