Młodzieżowa Metropolia

Opis projektu realizowanego z unijnego Programu kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu. Rozwój polityki młodzieżowej na lata 2014-2020 przez Fundację Instytut Rozwoju Aktywności z siedzibą w Poznaniu

Projekt trwa do września 2017r.

Projekt porusza kwestię partycypacji obywatelskiej młodych ludzi w Metropolii Poznań. Opiera się on na trzech filarach: „Działam”, „Pracuję” i „Mieszkam”. Głównymi tematami projektu będzie zaangażowanie w politykę młodzieżową, budowanie świadomości obywatelskiej ludzi młodych oraz aktywność obywatelska na rzecz lokalnej społeczności w kontekście zrzeszenia gminnego. Nadamy także tytuły samorządowego ambasadora polityki młodzieżowej w każdej gminie powiatu poznańskiego, co de facto przyczyni się do stworzenia swoistego opiekuna dla prowadzenia spraw młodych ludzi lokalnie. Projekt został podzielony na trzy, wcześniej wspomniane, bloki tematyczne. Każda akcja będzie miała swojego koordynatora.

Gminy biorące udział w projekcie:

Metropolia Poznań stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców gmin otaczających Poznań: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne, Szamotuły, Śrem, Oborniki, Skoki.

włączenie młodzieży w konsultacje,

stworzenie sieci 17-nastu samorządowych ambasadorów polityki młodzieżowej,

wykształcenie wśród młodzieży postaw obywatelskich i włączenie ich w proces konsultacji społecznych,

ukazanie szans i możliwości dla młodzieży w rozwijaniu własnego potencjału obywatelskiego,

udział młodzieży w procesie kształtowania Strategii Rozwoju Metropolii Poznań

dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu działalności samorządu terytorialnego,

dostarczenie uczestnikom narzędzi i wiedzy do uczestnictwa w debacie,

dostarczenie uczestnikom wiedzy o możliwości składania przez nich wniosków, podpisywania petycji jako realnym głosie w społeczeństwie obywatelskim ludzi z ograniczonymi prawami wyborczymi,

udział młodzieży w dialogu z decydentami,

podniesienie poziomu umiejętności komunikacyjnych uczestników oraz pracy w grupie z uwzględnieniem zasad

zrównoważonego rozwoju,

zbadanie opinii młodych mieszkańców gmin zrzeszonych w Metropolii Poznań na temat przekazu informacji o polityce młodzieżowej online,

przybliżenie działalności i związanych z tym możliwości organizacji działających na rzecz młodzieży,

integracja członków grupy i stworzenie płaszczyzny do ich dalszej współpracy,

rozwój umiejętności organizacyjnych i zdobycie doświadczenia w pracy metodą projektu w grupie organizatorów.

certyfikat Youthpass

możliwość uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach ze specjalistami

naukę metodami alternatywnymi

możliwość wypróbowania swoich sił w dialogu z decydentami polityki młodzieżowej

gadżety projektu

posiłki w czasie trwania Projektu

uczestnictwo w dwóch atrakcyjnych grach miejskich

Chcemy zwiększyć świadomość młodych w kwestiach rozwijających się narzędzi partycypacji obywatelskiej takich jak, Budżetu Obywatelskiego oraz sądów obywatelskich. Już za rok przystąpimy do wyborów samorządowych, jest to zatem świetna okazja do dialogu decydentów politycznych ze społeczeństwem obywatelskim i przedsiębiorcami. W ramach tych działań oczywiście nie może zabraknąć działań młodzieży.

Ponadto zaproponujemy młodzieży metody pracy inne niż w szkole (warsztaty angażującymi metodami, z wykorzystaniem multimediów). Uczestnicy w dużym stopniu będą mieli wpływ na tematykę i rozwój spotkań. Ich zaangażowanie będzie wpływać na jakość i różnorodność tematów. Wypracowanie rezultatów zależeć będzie od kreatywności i udziału młodzieży. Aktywny udział zagwarantuje także wprowadzenie do projektu dialogu strukturalnego.

Obszar metropolii składający się z Poznania i gmin ościennych, posiada duży i niezagospodarowany kapitał społeczny, który chcemy pokazać poprzez nasz projekt. Główną metodą pracy w projekcie jest – nauka poprzez działanie, nauka przez kontakt z praktykami i autorytetami w ramach spotkań z przedstawicielami organizacji młodzieżowych, liderami opinii społecznej i samorządów, nie tylko w formie prelekcji, a przede wszystkim warsztatów.

Efekty jakie pragniemy osiągnąć to przede wszystkim edukacja obywatelska młodych ludzi, wprowadzenie ich na ścieżkę świadomego wykorzystywania praw obywatelskich oraz zachęcenie do działalności samorządowej.