Nowy Zarząd Komisji Dialogu Obywatelskiego

Mamy przyjemność poinformować, że na posiedzeniu Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych wybrano nowy zarząd na rok 2019, gdzie jednogłośnie przyjęto kandydatury:
Przewodniczący: Damian Dubina, mail: d.dubina@instytutrozwoju.edu.pl – Instytut Rozwoju Aktywności
Zastępca przewodniczącego – Aleksandra Orchowska; Fundacja ORCHidea
W pracach KDO uczestniczą następujące organizacje:

1. Fundacja Pomocy Osobom Ubogim
2. Towarzystwo Uniwersytet III Wieku
3. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
4. Fundacja “Handi”
5. Stowarzyszenie Psyche Soma Polis
6. Stowarzyszenie MONAR wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu
7. Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka
8. Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
9. Automobilklub Wielkopolski
10. Fundacja ORCHidea
11. Pogotowie Społeczne
12. Grupa Animacji Społecznej “Rezerwat”
13. Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
14. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny
15. Fundacja Wspierania Rodziny Matecznik
16. Stowarzyszenie “Świerczewski Krąg”
17. Fundacja Centrum Badań Migracyjnych
18. Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Rodziny “Strefa Rodziny”
19. Fundacja Diagnostyki i Rehabilitacji Optometrycznej i Neuroterapii
20. Fundacja “Akceptacja”
21. Fundacja “Bezlik”
22. Fundacja Instytut Rozwoju Aktywności 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Magdalena Pietrusik-Adamska
Mariusz Zielaskowski
Łukasz Grzybak
Alicja Szcześniak
Sylwia Rogacka