O nas

Fundacja Instytut Rozwoju Aktywności KRS 0000462507

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych powstała w celu upowszechniania aktywności obywatelskiej, społecznej i badawczej. Poszukujemy skutecznych, innowacyjnych narzędzi, które wspierają rozwój działalności osób z różnych środowisk.

Działania podejmowane przez Instytut koncentrują się wokół trzech kluczowych zagadnień: badań i innowacji społecznych, rozwoju wolontariatu oraz partycypacji obywatelskiej.

Celem Fundacji jest działanie na rzecz zaspokajania potrzeb osób dorosłych, dzieci, seniorów,a w szczególności młodzieży w obszarach naukowych, oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, kultury fizycznej i sportu, to jest:

 1. Wspieranie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej.

 2. Wspieranie działalności dobroczynnej.

 3. Pomoc społeczna w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej

 4. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

 5. Ochrona środowiska naturalnego, w tym propagowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

 6. Wspieranie rozwoju zasobów ludzkich.

 7. Podnoszenie stanu wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego i procesów demokratycznych.

 8. Ochrona i promocja zdrowia.

 9. Działanie na rzecz integracji europejskiej.

 10. Organizacja oraz promocja organizacji wolontariatu. 

Instytut Rozwoju Aktywności prowadzi badania i analizy w wielu dziedzinach dzięki, którym możliwe jest:

  • wskazanie kierunków działań rozwoju polityk sektorowych w miastach
  • rozwijanie współpracy lokalnych stowarzyszeń i grup społecznych
  • wyróżnienie innowacyjnych firm, które pokazują, iż dostrzegają potrzebę nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych i jak najszybszego pozyskania młodych specjalistów na rynku pracy,
  • wskazanie pracodawcom uzdolnionej młodzieży,
  • wydanie opracowania w którym zawarte będę wnioski dotyczące naukowych organizacji pozarządowych oraz efekty ich pracy oddziałujące na region wielkopolski,
  • integracja ruchu naukowego uczelni wyższych,
  • kojarzenie na wspólnej płaszczyźnie biznesu, nauki, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych,
  • zainteresowanie firm i instytucji konkretnymi badaniami oraz zachęcenie ich tym sposobem do rozwijania wspólnych przedsięwzięć,

Nasza Fundacja skupia profesorów, specjalistów czy młodych naukowców, którzy mają pasję, wiedzę oraz innowacyjne podejście. Realizujemy projekty komercyjne jak i non-profit.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą zapraszamy do kontaktu: biuro@instytutrozwoju.edu.pl