Wolontariat

Uczestnictwo w życiu społecznym oznacza pracę na rzecz społeczeństwa. Taką pracą jest właśnie wolontariat. Daje on szansę wielu ludziom na samorealizację. Wolontariat jest szansą dla każdego, niezależnie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych, wieku czy stanu zdrowia, każdy ma prawo być wolontariuszem. Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach, wywarcia wpływu na zmiany społeczne i szansę zaangażowania się.

Przez wiele lat prowadziliśmy działalność rekrutacji, organizacji oraz szkoleń  liderów wolontariuszy. Nasza fundacja pracowała przy 30 największych wydarzeniach w mieście Poznań. Takich jak:

– Maratony

– Triathlony

– Wings for life

– Areofestival

– Mistrzostwa Bezdomnych w Piłce Nożnej

– Senioralia

– Targi 50+

Mając ogromne doświadczenie w zakresie organizacji i promocji wolontariatu w tym momencie skupiamy się na szerokim doradztwie w w/w zakresie. Jeśli chcielibyście skorzystać z naszej wiedzy i doświadczenia zapraszamy do kontaktu: biuro@instytutrozwoju.edu.pl